باران

چند بیت از خیام

ای مفتی شهر از تو پر کار تریم          

                                       با این همه مستی از تو هشیار تریم             

 تو خون کسان خوری و ما خون رزان    

                                       انصاف بده کدام خون خوار تریم

                                                          ***

قانع به یک استخوان چو کرکس بودن                                  

                                       به زان که طفیل خوان ناکس بودن               

 با نان جوین خویش حقا که به است                   

                                         کالوده به پالوده ی هر خس بودن

                                              ***

هنگام سپیده دم خروس سحری       

                                      دانی که چرا همی کند نوحه گری          

یعنی که نمودند در ایینه ی صبح        

                                     کز عمر شبي گذشت و تو بي خبري

                                             ***

گر مي نخوري طعنه مزن مستان را         

                                      بنياد مکن تو حيله و دستان را                 

تو غره به ان مشو که مي مي نخوري 

                                      صدلقمه خوري که مي غلام ست ان را                 

 البته اينها گزيده اي از اشعار هستند و به هم ربطي ندارند!!

           

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 14:16  توسط باران  |